Geschiedenis

De geschiedenis van Christelijke Gemeente ‘Gods Ware Liefde’ i.o.

Broeder André Supheert BA en zuster Jessy Kip waren in het najaar van 2015 op zoek naar een christelijke gemeente in de regio Rotterdam Zuid, waar zij beiden woonden. Aangezien zij beiden de overtuiging deelden dat het Gods wil is om gehoorzaam te zijn aan alle tien de geboden die God via Mozes aan het volk Israël gaf, zochten zij een gemeente, die op sabbat hun samenkomst houdt. Tijdens die zoektocht liepen ze al snel tegen zaken aan die niet in overeenstemming waren met Gods Woord, de Bijbel.

Zij zijn toen ernstig in gebed gegaan en zr. Jessy legde haar vraag toen voor bij br. André of het dan Gods wil zou zijn om een huisgemeente te starten? En daaruit voortvloeiend de vraag of hij dan de dienst kon leiden en het Woord van God kon uitleggen? Br. André antwoordde haar dat hij dezelfde gedachte had gekregen.  Hij vertelde dat hij rond zijn 19de al de gedachte kreeg dat hij moest gaan prediken, maar dat hij zichzelf daartoe niet in staat achtte door de relatief beperkte kennis over Gods Woord en de opvoeding dat deze bijzondere roeping van God niet voor hem was weggelegd. Toch was het niet zo vreemd dat br. André deze roeping kreeg van God, omdat zijn overgrootopa (de opa van zijn moeder) jarenlang voorganger was van de ‘Gemeente Gods’ in het Limburgse Treebeek (Brunssum). Inmiddels is br. André zover geestelijk gegroeid dat hij alléén Gods wil wil doen en aan Gods opdracht gehoorzaam wil zijn. Beiden hebben die gedachten in ernstig gebed bij God gebracht en zijn vervolgens conform Gods wil gestart in de huiskamer van zr. Jessy. God zegende deze samenkomsten en bracht andere gelovigen en ook ongelovigen regelmatig bij hen in de samenkomsten. De aantallen varieerden van geen gasten tot ca. 25 gasten tijdens een genezingsdienst in september 2017. Toch hebben zich helaas geen broeders en zusters aangemeld om samen de gemeente in Rotterdam Zuid te vestigen.

Door een samenloop van omstandigheden heeft br. André eind 2017 besloten om terug naar Limburg te gaan en heeft hij een ruime woning in het witte stadje Thorn aangeboden gekregen, waar hij in het vroege voorjaar van 2018 in het volste vertrouwen dat deze stap naar Gods wil is, is gaan wonen. Hij heeft vervolgens tijd genomen om gebeurtenissen uit zijn verleden te verwerken en om zowel fysiek als ook mentaal te herstellen. In die periode is het contact met zr. Jessy in Rotterdam Zuid helaas verloren gegaan, waardoor is besloten om de vermelding van onze huisgemeente in Rotterdam Zuid van deze website te verwijderen.

Na zijn herstel is br. André in volle gehoorzaamheid aan Gods opdracht weer gestart met prediken en plaatst hij de preekopnamen op deze website. Zijn gebed was en is dat God in de regio Thorn een gemeente vormt om samen God te eren en te dienen en elkaar te bemoedigen en te versterken in het geloof en samen het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken.

God zegent deze bediening en heeft br. André inmiddels een hulp in deze bediening en zijn leven gegeven in de persoon van zr. Michelle. Zij zijn op 07-02-2020 in Paramaribo, Suriname, getrouwd.

Br. André en zr. Michelle stellen dan ook in eerste instantie hun huiskamer ter beschikking om in samen te komen om te bidden, de Bijbel te bestuderen, leerzame en bemoedigende gesprekken te voeren en de Eredienst te houden totdat God het tijd vindt om deze gemeente te zegenen met een andere geschikte ruimte om in samen te komen.

Tot zover de geschiedenis van deze jonge gemeente in oprichting.

U bent van harte welkom om deze website te blijven bezoeken en om met elkaar God te dienen en een plaatselijke gemeente, een liefdevol warm geestelijk gezin, te vormen.

Wij wensen u Gods zegen toe,
Christelijke Gemeente ‘Gods Ware Liefde’ i.o.

Br. André Supheert BA en zr. Michelle S.V. Supheert-Koning

© 2024

Thema door Anders Norén