Getuigenissen

2017-09-02 – Rotterdam
Getuigenis van br. A. (André) Supheert

Genezing

Enkele weken terug heeft zuster Jessy Kip mij gevraagd om haar te zalven in de Eredienst op sabbat omdat zij al maanden last heeft van haar maag, vervolgens haar slokdarm en daardoor niet kan eten.

Ze leefde in die periode alleen op drinken en de laatste maand op vloeibare voedingssupplementen die bedoeld zijn als bijvoeding bij ondervoeding. Dat is dan ook duidelijk aan haar te zien omdat ze extreem veel is afgevallen in korte tijd. Ondanks alle gedane onderzoeken in het ziekenhuis hebben de artsen geen fysieke oorzaak kunnen vinden voor haar problemen, waardoor zij ook niet te behandelen was.

Daarop hebben we met elkaar gesproken over wat de Bijbel ons leert over oorzaken van ziek worden en gebedsgenezing. Na dit gesprek hebben we deze kwestie in gebed bij God gebracht en werd het ons duidelijk dat zr. Jessy Kip alleen genezen kan worden door God als Zijn Evangelie daardoor verspreid en bekrachtigd wordt. Vervolgens hebben we een datum vastgelegd om een Eredienst te weiden aan gebedsgenezing en aansluitend om genezing van zr. Jessy Kip te bidden op de manier zoals de Bijbel ons leert, te weten onder handoplegging en zalving met olie. We hebben een aantal mensen uitgenodigd, zowel christenen als niet-christenen, om door deze dienst en de gebedsgenezing het Evangelie onder hen te verspreiden en te bekrachtigen.

Op zaterdag 2 september 2017 hebben we deze Eredienst gehouden met het thema: Gebedsgenezing van zieken. In de voorbereidingen voor deze dienst hebben we de zalfolie gemaakt volgens voorschrift van God aan Mozes zoals we lezen in Exodus 30:22-25. Deze teksten kunt u lezen onder de rubriek Foto’s op deze website.

Aansluitend aan de Eredienst is zr. Jessy naar voren gekomen en heeft plaatsgenomen op de gereedstaande stoel en heb ik haar een handdoek omgedaan om haar kleding tegen de zalfolie te beschermen. Daarna heb ik 1 Johannes 4:14-15 voorgelezen en zr. Jessy Kip gevraagd of zij rein en heilig ten opzichte van God staat en of zij gelooft dat het Gods wil is om haar dit uur te genezen tot eer van God en verspreiding en bekrachtiging van het Evangelie van Jezus Christus. Op beide vragen heeft zij oprecht JA geantwoord. Daarna heb ik onder handoplegging God ernstig gebeden om Zijn heilige wil te voltrekken en na het gebed heb ik zr. Jessy Kip gezalfd met de heilige zalfolie. Afsluitend heb ik God gedankt voor Zijn betoonde genade aan zr. Jessy Kip door haar direct te genezen.

Na de dienst hielden we een maaltijd voor de gemeenteleden en de gasten. Tijdens dit samenzijn bleek dat God zr. Jessy Kip ook daadwerkelijk heeft genezen, want na zo’n lange tijd kon ze weer vast voedsel eten.

Met recht kunnen we getuigen van de liefde en genade van God en dat Hij deze ziekte (demonische belasting) heeft omgekeerd tot eer van Hem en tot verspreiding en bekrachtiging van het Evangelie van Zijn Zoon Jezus Christus. Amen.

*****************************

12-12-2018, Maasgouw

Getuigenis van br. A. (André) Supheert

Bevrijding en overwinning

Op 24-12-2017 sprak ik in een supermarkt in Rotterdam een man aan op zijn een tijdje daarvoor vertoonde agressieve gedrag naar de jongste zoon van mijn toenmalige verloofde. Hij reageerde explosief agressief naar mij waarbij ik uiteindelijk ten val kwam op de rand van een vrieskist. Achteraf bleek ik drie ribben zwaar gekneusd te hebben, waarvan ik een paar maanden moest herstellen.

Tijdens die herstelperiode viel de satan me elke dag voortdurend aan met gedachten tot het nemen van wraak. Ik heb de strijd met God aan mijn zijde gestreden en uiteindelijk ook geheel overwonnen. Halleluja!

In die herstelperiode ben ik verhuisd naar Limburg en is de relatie vervolgens over gegaan en ben ik in een burn out (tenminste dat dachten de ggz psychologe en ik) terecht gekomen. Door beide “ziektebeelden” was ik niet in staat om te prediken en te werken aan het starten/voorbereiden van een gemeenteplant in deze regio. Dat zette me aan het nadenken en ik bad God om wijsheid, inzicht en ook om herstel. In geloof ben ik in september dit jaar toch een preek gaan voorbereiden. Tot mijn verbazing had ik tijdens die uitwerking van het thema nergens last van en achteraf zag ik dat Gods Geest mij van ca. half twee ’s middags tot acht uur ’s avonds non-stop uit Gods Woord geleerd heeft en me die gedachten heeft laten uittypen. Ik heb God daarvoor gedankt, maar ging ook nadenken over waarom ik dàt wel kon, maar ik geen concentratievermogen en energie had om mijn klusjes in en om het huis in orde te maken. Dat klopt niet met de gestelde diagnose.

Korte tijd later las ik op een dag in de Bijbel over de wapenrusting die God ons geeft en dat Paulus in dat gedeelte schreef dat we te strijden hebben tegen de machten van de duisternis. (Efeze 6:12) Vervolgens las ik diezelfde middag een artikel in een pastoraal magazine over dat thema. Toen viel bij mij het spreekwoordelijke kwartje… ik ben niet psychisch ziek, maar de satan heeft zijn demonen gestuurd om mij te belasten om daardoor mij te verhinderen de opdracht van God uit te voeren.

Ik ben toen ernstig in gebed gegaan en heb God om macht en kracht gevraagd om deze belasting teniet te doen. Toen ik Amen! zei heb ik hardop de demoon weg gestuurd in de Naam en het bloed van onze Heere Jezus Christus, de Zoon van God, Die op Golgotha de satan heeft overwonnen. Direct verliet de demoon mij en viel de zwaarste druk in mijn hoofd weg. Wat een verademing! Ik heb God direct daarvoor gedankt!! Amen! Halleluja!

Maar er bleef een restdruk over in mijn hoofd wat niet wegging. Ik heb toen nog eens God gebeden en de demoon weggestuurd en weer viel de grootste restdruk weg. Amen! Halleluja!!

Het kleine beetje druk in mijn hoofd dat overbleef weet ik nogmaals aan het moeten herstellen van overspannenheid, tot God mij duidelijk maakte dat ook dàt nog kwam door een demoon. Hardnekkkige demonen hoor!! Dus God nog eens ernstig gebeden om kracht en macht en vervolgens ook die demoon weggestuurd in de Naam en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon.

Vanaf dat moment heb ik nergens meer last van, ben ik weer wekelijks een preek aan het voorbereiden m.b.v. Gods Heilige Geest en spreek deze in om de opnamen op deze website te plaatsen. Vrij toegankelijk voor iedereen die wil leren uit Gods Woord.

Halleluja!! Amen!

*****************************

12-12-2018, Maasgouw-Rotterdam

Bevrijding

Kort na mijn bevrijding van demonen die mij belastten kreeg ik in oktober 2018 contact met zr. Sharmila N. in Rotterdam. In eerste instantie gaf ze aan een gemeente te zoeken en heb ik haar de informatie gegeven die ik kon geven.

Enkele weken daarna (eind oktober) belde zij me en vertelde me dat ze bij haar volwassen uitwonende dochter was om hun onderlinge relatie te herstellen. Echter toen ze bij haar dochter thuis was voelde ze zich zo ziek worden dat ze naar haar eigen huis moest gaan. Thuis gekomen was ze aan het nadenken over waarom ze ineens zo ziek werd, terwijl ze gezond was toen ze bij haar dochter aankwam.

God gaf mij mijn ervaringen in gedachten en maakte mij duidelijk dat de satan zijn demonen (engelen) in actie had geroepen om te verhinderen dat zr. Sharmila liefde en herstel in Christus aan haar dochter kon aanbieden.

We zijn samen (telefonisch) ernstig in gebed gegaan en hebben God om bevrijding en gezondheid gebeden, zodat zr. Sharmila de relatie met haar dochter kon herstellen en over Gods bevrijdende macht en kracht en Jezus liefde kon getuigen. We spraken het Amen! uit en zr. Sharmila getuigde huilend en God lovend dat ze zich direct weer helemaal gezond voelde en meteen naar haar dochter terug zou gaan om hiervan te getuigen en de relatie te herstellen.

Amen! Halleluja!!

******************************

Enkele bevestigende teksten:
Mattheüs 10:1, 7, 8
Markus 6:13
Markus 16:15-20
Lukas 8:1-2
Lukas 9:48-50
Lukas 10:1-20
Handelingen 19:11-12
Kolossenzen 1:9-14

© 2024

Thema door Anders Norén