Logo

Met dank aan de ontwerper van het logo van Christelijke Gemeente ‘Gods Ware Liefde’ geven we u graag de betekenis van deze symboliek.

Allereerst dient een logo een herkenbaar symbool te zijn, waaraan de mensen in één oogopslag zien wat voor soort bedrijf/instelling/instituut het betreft. Wij menen dat de ontwerper in goede samenspraak met de leiding van onze gemeente dat goed heeft weergegeven.

  • De cirkel staat voor het oneindige van God, Hij is namelijk het Begin en het Einde en de Eeuwige.
  • In de cirkel is de aard en de naam van onze gemeente vermeld, t.w. Christelijke Gemeente ‘Gods Ware Liefde’.
  • De achtergrond geeft de aarde weer, want Gods Ware Liefde is door Zijn schepping, door Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord gegeven aan alle mensen op aarde.
    De blauwe kleur van het land staat symbool voor de geestelijke zee waarin wij vissers van mensen zijn in dienst van God om mensen toe te voegen aan het Koninkrijk van God.
  • Het kruis staat voor het Verlossingswerk dat Jezus Christus heeft volbracht als 100% Mens op Golgotha door Zijn kruisdood en opstanding als Eersteling in een onvergankelijk verheerlijkt lichaam.
  • De witte duif staat symbool voor de Heilige Geest van God, Die naar ons is gezonden om ons te troosten en te leren hoe God door ons gediend wilt worden en om ons te leren de vruchten van Zijn Geest in- en door ons heen te laten groeien tot volwassen rijpe vruchten.
  • De handen staan symbool voor de mens die Gods genadegaven in ontvangst neemt door Zich te bekeren tot God, zich in gehoorzaamheid te laten dopen door onderdompeling in water en vervult te worden met Gods Geest, de Trooster en Leraar van God gegeven aan ons om te leren te leven naar Gods wil en te groeien in geloof en goede werken tot de haalbare volmaaktheid die God ons aanreikt.
  • De sprankelende gouden kleur van het logo staat symbool voor de zuiverheid van de leer die gepredikt wordt in onze gemeente en voor een sprankelende plaatselijke gemeente.

© 2024

Thema door Anders Norén